Logo Spendlik Paper Models
EN | SK

Skripty pre Rhino 3D na tvorbu papeirových modelov

Využitím vstavaného skriptovacieho jazyka RhinoScript (založeného na VB Script-e), vieme vytvoriť vlastné funkcie alebo lepšie povedané makrá, ktoré je potom možné využiť priamo v Rhinoceros 3D. Hlavným účelom týchto makier je zefektívnenie práce a zníženie času potrebného na vykonanie určitých úkonov. A samozrejme využitím makier sa znižuje chybovosť.
No a teraz k moji skriptom. Čo také skvelé robia, že som im venoval samostatnú stránku? Prečo by ich mal vôbec niekto použiť? Keď som začal pripravovať môj prvý papierový model, bolo mi jasné, že okrem množstva práce na samotnom modely, obrovský kus roboty bude s číslovaním jednotlivých dielov a s kreslením chlopní na nanášanie lepidla. Otázka znela, ako sa dá táto práca zjednodušiť. Odpoveď prišla v podobe RhinoScript-u. Moje skripty sa dajú rozdeliť do dvoch skupín:

  • Tvorba chlopní na nanášanie lepidla
  • Číslovanie dielov

Skripty sú veľmi užitočné pri tvorbe spomínaných chlopní na nanesenie lepidla (tak pri tvorbe pozdĺžnych ako aj trojuhoníčkových chlopní), číslovaní jednotlivých častí vystirhovačky, pri číslovaní návodov, pri úprave čislovania či pri pridávaní špeciálnych znakov do číslovania.

Stiahnutie a inštalácia skriptov

Jeden môj známy mi raz povedal: "Nebuď taký pyšný na technologického strašiaka, ktorého si skonštruoval. Schopnosť vytvoriť chlopne na lepidlo je nepodstatná v porovnaní so schopnsťami Sily." A vy môžete byť na pochybách tiež. Sú naozaj tieto skripty také úžasné? Odpoviem jednoduchou otázkou - Prečo ich nevyskúšate sami a nepresvedčíte sa?

Stiahnutie skriptov

Kliknutím na jedno z tlačitiek nižšie si stiahnite skripty skomprimované v malom zip súbore k sebe do počítača. Môžete si stiahnuť skripty pre Rhinoceros 3D verziu 5 alebo pre verziu 4.

Inštalácia skriptov v Rhinoceros 3D v5 CZ (EN)

Zo skomprimovaného stiahnutého súbor skopírujte súbor PaperModels-sk-v5.rui na vami vybrané miesto. V Rhinoceros 3D kliknite v hornom menu na Nástroje (Tools), potom na Rozvržení nástrojových palet (Toolbar layout). V novo otovrenom okne kliknite na Soubor (File) a potom na Importovat nástrojovou paletu (Import toolbar). Nájdite skopírovaný súbor, vyberte ho a kliknite na Otvoriť (Open). Uistite s, že v novom okne je položka Papirové Modely zaškrtnutá. Kliknite na OK a nová nástrojová paleta by sa mala objaviť priamo v Rhinoceros 3D. Novú nástrojovú paletu môžete používať rovnako ako vstavané palety, môžete z nej vytvoriť aj záložku.

Inštalácia skriptov v Rhinoceros 3D v4 CZ (EN)

Zo skomprimovaného stiahnutého súbor skopírujte súbor PaperModels-sk-v4.tb na vami vybrané miesto. V Rhinoceros 3D kliknite v hornom menu na Nástroje (Tools), potom na Rozvržení nástrojových palet (Toolbar layout). Nájdite skopírovaný súbor, vyberte ho a kliknite na Otvoriť (Open). V novom okne v hornej časti uvidíte novú "kolekciu nástrojových paliet" - PaperModels-sk-v4. V dolnej sekcii toho istého okna vidíte dve zaškrtnuté nástrojové palety - Chlopne na lepidlo a Číslovanie (ak nie sú zaškrtnuté, tak to urobte). Potvrďte. Už teraz by ste mali v Rhine nástrojové palety vidieť a môžete s nimi pracovať rovnako ako so vstavanými nástrojovými paletami.

Používanie skriptov

Za jednotlivými ikonkami sa skrýva viacero zaujímavých funkcií:

Straight Tab Icon

Ľavé tlačidlo myši: Vytvor rovnú chlopeň na lepidlo. Po spustení je potrebné zadať výšku chlopne a tiež uhol, pod ktorým bude nakrelsené bočné strany chlopne. Potom vyberiete počiatočný a koncový bod chlopne a následne tiež stranu, na ktorej sa chlopňa nakreslí. Môžete pokračovať v kreslení jednoduchým zadávaním ďalších bodov a strán.

Pravé tlačidlo myši: Vytvor rovnú chlopeň na lepidlo spolu s testom správnosti. Vytvorí rovnakú chlopeň ako v prípade ľavého tlačítka, avšak po nakreslení musíte potvrdiť, či bola chlopeň vykreslená na správnu stranu. Pokiaľ zadáme písmeno "n", chlopeň sa zmaže a vykreslí na opačnej strane.

Straight Tab Icon

Ľavé tlačidlo myši: Vytvor trojuhoníkové chlopne na lepidlo. Treba zadať výšku a šírku trojuholníkovej chlopne. Potom vyberieme krivku alebo úsečku a stranu, na ktorú sa majú chlopne vykresliť. Po vykreslení môžeme pokračovať v kreslení ďalších chlopní zadávaním ďalších kriviek a strán.

Pravé tlačidlo myši: Vytvor trojuhoníkové chlopne na lepidlo s testom správnosti. Po vykreslení prvého trojuholníka musíme potvrdiť, či bol vykreslený na správnej strane. Ak áno, program dokreslí ostatné trojuholníky do konca krivky / úsečky. V opačnom prípadepo zadaní písmena "n" sa prvý trojuhoník zmaže a vykreslia sa všetky trojuhoníky na druhej strane.

Simple Numbering Icon

Ľavé tlačidlo myši: Jednoduché číslovanie. Zadáme počiatočné číslo, veľkosť písma a potom už len zadávame miesta, kam sa má číslovanie umiestniť. S každým ďalším umiestnením sa číslo zväčší o jedna.

Pravé tlačidlo myši: Jednoduché číslovanie s písmenom. Zadáme číslo, počiatočné písmeno a tiež veľkosť písma. Po zadaní umiestnenia sa vykreslí číslo nasledované písmenom. Ďalším umiestňovaním číslovania sa mení písmeno podľa abecedy. Číslo ostáva nezmenené.

Numbering with line

Ľavé tlačidlo myši: Číslovanie s čiarou. Zadáme počiatočné číslo, veľkosť písma a následne dva body. Prvý bod určuje miesto kam smeruje čiara od číslovania, druhý bod určuje umiestnenie číslovania. Každý ďalším zadaním dvoch bodov sa číslo zvyšuje o jedna.

Pravé tlačidlo myši: Číslovanie s čiarou a s písmenom. Vykreslí číslo s písmenom a s čiarou a po zadaní ďalšieho umiestnenia sa miesto čísla mení písmeno.

Straight Tab Icon

Ľavé tlačidlo myši: Číslovanie v krúžku. Rovnako zadáme dva body. Na prvý potom smeruje šípka, na mieste druhého bodu sa vykreslí číslovanie v prázdnom krúžku. Na začiatku nezadávame veľkosť písma ale veľkosť krúžku.

Pravé tlačidlo myši: Číslovanie s písmenom v krúžku. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, vykreslí sa číslo s písmenom a po opätovnom zadávaní sa nemení číslo ale písmeno.

Numbering with yellow circle

Ľavé tlačidlo myši: Číslovanie vo farebnom krúžku. Oproti predchádzajúcej funkcii je rozdiel vo výplni krúžku. Výplň má žltú farbu a je možné ju zmeniť na začiatku po zadaní veľkosti krúžku. Šípka má čiernu výplň.

Pravé tlačidlo myši: Číslovanie s písmenom vo farebnom krúžku. Opätovne, vykreslí sa číslo s písmenom a po zadaní ďalšieho umiestnenia sa mení písmeno, nie číslo.

Straight Tab Icon

Ľavé tlačidlo myši: Pridať špeciálny znak(y) do číslovania. Vyberieme si znak, ktorý chceme pridať do číslovania. Vyberaním jednotlivých čisiel sa za tieto čísla doplní špeciálny znak. Znakom môžu byť aj čísla a aj písmená.

Pravé tlačidlo myši: Odstráň všetky nenumerické znaky z číslovania. Vybraním číslovania sa z neho odstránia všetky znaky, ktoré nie sú číslami.

Straight Tab Icon

Ľavé tlačidlo myši: Zvýš číslovanie. Zadáme číslo, ktoré chceme zvýšiť a potom hodnotu o koľko sa zvýši. Prvé vybrané číslo a všetky čísla nad ním sa zvýši o zadanú hodnotu. Pre zníženie treba zadať mínusovú hodnotu. Táto funkcia je veľmi vhodná napríklad v prípade, že sme zabudli očíslovať jeden diel a chceme posunúť viaceré číslovania o jedno.

Pravé tlačidlo myši: Žiadna funkcia.

Notes

Pochopenie fungovania skriptov môžeme predísť viacerým chybám. Prečítajte si preto pozorne nasledujúce riadky:

  • Všetky body, čiary a texty sú vykreslené s nulovou hodnotou pre súradnicu z.
  • Funkcie na číslovanie vytvoria niekoľko vlastných vrstiev. Pre funkciu zvyšovania číslovania je potrebné, aby boli všetky číslovania vo vrstve NumberingPM.
  • RhinoScript pracuje nad jednotlivými vstavanými funkciami samotného Rhinoceros. To je dôvod pomalej rýchlosti pri vykreslovaní.
  • Ak by ste chceli zmeniť a upraviť skripty podľa seba priamo v RhinoScript-e, stačí podržať klávesu Shift a kliknúť na ikonku funkcie, ktorú chcem upraviť. Otvorí sa nové okno s kódom pre obe tlačítka myši.
  • Základné hodnoty sa dajú zmeniť priamo v kóde. Do kódu sa dostaneme popísaným postupom vyššie.

Známe problémy

  • Funkcia na trojuholníkové chlopne na lepidlo občas nevykreslí posledný trojuholník. Na odstránení chyby sa pracuje. Riešením je skoprírovanie jedného trojuholníka na posledné miesto a otočenie tak, aby sedel so zahnutím poslendého segmentu.
  • Niekedy sú chlopne vykreslené na opačnej strane ako sme zadali. V tom prípade treba použiť funkciu s testom správnosti a "otočiť" chlopne zadaním písmena "n" pri teste správnosti.

Pokiaľ ste sa dostali v tomto článku až sem tak to znamená, že ste naozaj vytrvalí a že máte neskutočne veľa voľného času :). Dúfam, že vám skripty pomôžu vytlačiť maximum z vášho potenciálu a tiež očistiť vašu duše!

Spendlik Avatar