Logo Spendlik Paper Models
EN | SK

Výstava papierových modelov Brno 2013

Tradičná dvojdňová výstava v Brne v Českej Republike. Výstava je zameraná na papierové modely s viacerými kategóriami a samostatnými súťažami (ako napríklad Pohár Aliens PaperCraft).