Logo Spendlik Paper Models
EN | SK

Výstava plastikových modelov - Plastikový Zima Bratislava 2013

Plastiková Zima je jednodňová výstava plastikových modelov spojená s predajnou akciou konaná v kultúrnom dome Ružinov v Bratislave. Samotný názov jasne hovorí, že výstava sa sústreďuje hlavne na plastikové modely, na výstave je však prítomná aj kategória papierových modelov.